News
30/5/2006

Van Riemsdijk Rotterdam in Dutch air cargo magazine Luchtvracht

Dutch air cargo magazine 'Luchtvracht' dedicated an article about Van Riemsdijk Rotterdam due to our 60 years celebration. Please find the well written article scanned (pictures) on your right hand side. Since the letters are displayed in quite a small format, please find a copy of the text below.

Toeval of niet, maar het ziet er naar uit dat de geschiedenis zich herhaalt bij VRR - Van Riemsdijk Rotterdam - ULD Manufacturer.

Het bedrijf werd zestig jaar geleden, vlak na de oorlog, opgericht door de broers Steef en Adri van Riemsdijk, twee ondernemende plaatwerkers die ooit bij het toenmalige Koolhoven Aircraft in de Rotterdamse Waalhaven hadden gewerkt.

Twee generaties later zitten er in 2006 opnieuw twee gebroeders Van Riemsdijk in de leiding van dit in de bouw van vliegtuigpallets en containers gespecialiseerde familiebedrijf.

De beslissing om de richting uit te gaan van de luchtvrachtindustrie werd in de jaren zeventig genomen door Ron van Riemsdijk, die zijn vader en oom omstreeks die tijd in het bedrijf opvolgde. Een van de activiteiten was het lassen van aluminium, een vaardigheid die slechts door weinig bedrijven werd beheerst.

Zijn zoon Thijs van Riemsdijk - die samen met broer Geert van Riemsdijk en voormalig kwaliteitsmanager Norbert van der Welle aan het roer staat bij het huidige Van Riemsdijk Rotterdam - vertelt hoe zijn vader destijds contact zocht met KLM. "Op dat moment was er al een relatie met de vliegtuigindustrie. Vanaf het midden van de jaren vijftig maakte Van Riemsdijk Rotterdam gronduitrusting in opdracht van het ministerie van Defensie voor de toenmalige F104 Starfighter jachtvliegtuigen. In de luchtvrachtindustrie werden aan boord van onder andere Boeing 747 Freighters alle mogelijke goederen en levende have vervoerd, maar echt professionele, op het product toegespitste verpakkingen waren er nog niet. Het contact met KLM resulteerde erin dat aan Van Riemsdijk Rotterdam werd gevraagd een verpakkingsconstructie te maken voor grote dieren zoals koeien en kalveren.

Later kwam daar de opdracht bij om een paardenstal te bouwen. Hier zijn twee aparte ULD-producten uit voortgekomen voor paarden- en koeienvervoer. Op dat moment is het balletje gaan rollen. Vanaf 1981 en 1982 heeft Van Riemsdijk Rotterdam alle erkenningen behaald die voor het wereldwijde gebruik van ULD's in de luchtvrachtindustrie vereist zijn."

Gevulde orderportefeuille

Van Riemsdijk Rotterdam is op een korte periode na waarin het deel uitmaakte van de Driessen Groep, altijd een puur zelfstandige Nederlandse ondememing geweest. In juli 2003 werd het bedrijf door middel van een management buy-out teruggekocht. "Van die beslissing hebben we geen moment spijt gehad," verzekert Van Riemsdijk. "We hebben een gevulde orderportefeuille en de vooruitzichten zijn goed."

De fabriek aan de Stolwijkstraat in Rotterdam is daar het levende bewijs van. Her en der staan uiteenlopende types en formaten containers in diverse stadia van afbouw opgesteld. De stellingkasten langs de muren zijn hoog opgetast met materialen en er is in de aanschaf van nieuwe, kostbare machines geïnvesteerd. "Als ULD fabrikant hebben we met trends te maken in de luchtvrachtindustrie," legt Van Riemsdijk uit. "Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk airlines. Wanneer ze bij ons met de vraag komen om een speciale container of laadeenheid te bouwen, hebben ze hierover uitvoerig overleg gehad met verladende partijen. Zelf hebben we geen rechtstreeks contact met producenten, maar bij het maken van een product proberen we hun wensen zo nauwkeurig mogelijk te vertalen. Een goed voorbeeld hiervan is security. In overleg met KLM hebben we de zogenaamde Air Modules ontwikkeld en gemaakt. Dit zijn containers met harde panelen. De containers worden in een platte set van zes losse panelen naar de klant gestuurd. Daar worden ze rond de vrachtzending tot een van buiten hermetisch afgesloten ULD opgebouwd. De zes panelen passen op een pallet en kunnen als lower deck vracht in elk vliegtuigtype worden vervoerd."

Standaard gezet

Door de jaren heen is er een nauwe band met KLM Cargo gegroeid, met name ook met betrekking tot het vervoer van levende dieren. Op zich is dit niet verwonderlijk. Wereldwijd geniet KLM een goede reputatie op het gebied van paardentransport. Sinds 1982 maakt de luchtvaartmaatschappij gebruik van door Van Riemsdijk Rotterdam gebouwde paardenstallen. Van Riemsdijk: "Wij bouwen onder andere het type HMA. De naam verwijst naar een type aanduiding vanuit IATA voor ULD's ten behoeve van paardenvervoer. Tijdens de ontwikkeling was het gunstig dat KLM een buitengewoon veeleisende klant was. Dat heeft als resultaat gehad dat KLM met zijn paardenstallen een van de eerste airlines is geweest die de standaard voor paardenvervoer door de lucht is gaan bepalen.
Ook voor Martinair werken we regelmatig. Voor deze maatschappij hebben we rekken voor lichtgekoelde goederen en dubbele rekken voor het vervoer van auto's gemaakt."
Een ontwikkeling die zich bij Van Riemsdijk Rotterdam nog verder moet uitkristalliseren, is de bouw van koelcontainers. Van Riemsdijk wijst op de rol die de Cool Chain Association nastreeft bij het bewaken van koelketens in het luchtvrachtvervoer. Deze twee jaar geleden opgerichte associatie waarin luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Emirates, Air France en British Airways deelnemen, wil een wereldwijde standaard voor koeltransport neerzetten. Aan de hand van Cool Chain Quality Indicators (CCQI's) wordt de kwaliteit gemeten op de verschillende schakels in de koel keten. De uitdaging is om koelcontainers te ontwikkelen waarin de vooraf ingestelde temperatuur gedurende het hele traject constant op hetzelfde niveau blijft. "Er is al het een en ander bereikt," zegt Van Riemsdijk. "Jan de Rijk is het eerste truckbedrijf dat de test overeenkomstig de normen van de Cool Chain Association doorlopen heeft. Emirates SkyCargo voldoet eveneens aan de voorwaarden."

 

Composieten

Andere vormen van ULD's waar Van Riemsdijk Rotterdam zich op richt, zijn onder andere cityboxcontainers voor flexibel stadsgebruik en containers voor intermodaal vervoer. "We zijn bouwers van containers en pallets," zegt Van Riemsdijk, "maar bij de ontwikkeling daarvan leven we ons in de omstandigheden in waaronder ze kunnen worden toegepast." Security is een hot item. Zo is Van Riemsdijk Rotterdam samen met een grote Europese carrier aan het brainstormen over de ontwikkeling van een prototype container dat tijdens de afhandeling en het transport een optimale beveiliging biedt. "In analyses heeft deze airline zwakke en sterke plekken in de keten geconstateerd. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn we aan het onderzoeken hoe de veiligheid van containers verder verbeterd kan worden."
Een andere ontwikkeling bij Van Riemsdijk Rotterdam is het onderzoek naar en het gebruik van lichte, sterke composietmaterialen in combinatie met aluminium. Ooit is Flying Tigers, een legendarische Amerikaanse cargo carrier die is opgegaan in FedEx, als eerste luchtvaartmaatschappij in de geschiedenis met containers en pallets gaan vliegen. Er werd toen uitsluitend met aluminium gewerkt, omdat dit een sterk en licht materiaal is. Begin jaren tachtig is Van Riemsdijk Rotterdam andere technieken gaan toepassen. Van Riemsdijk: "Door toevoeging van harsen en vezels aan composieten bleek het mogelijk andere karakteristieken aan het materiaal te geven. We hebben een aantal containers gemaakt dat volledig van composiet was. 

Multifunctioneel concept

In de met documenten en stickers bezaaide luchtvrachtindustrie heeft composiet in vergelijking met aluminium het voordeel dat het goed met stickers kan worden beplakt. De zeer herkenbare KLM Cargo containers zijn hier een goed voorbeeld van. Ook ten aanzien van het gebruik zijn er voordelen. Als er een zwaar voorwerp tegenaan komt, ontstaan er deuken in aluminium. Composiet daarentegen heeft als eigenschap dat het in de oorspronkelijke vorm terugveert. "De wanddikte van aluminium containers is ongeveer één millimeter," voegt Van Riemsdijk eraan toe. "Heb je de pech dat de lepel van een vorkheftruck door de wand heen stoot, dan krult aluminium naar binnen met als gevolg dat er schade aan de lading kan ontstaan. Daarnaast is er het risico dat loodsmedewerkers van de afhandelaar zich aan de rand kunnen verwonden. Bij composiet scheurt het materiaal, maar dat kan makkelijk gerepareerd worden."
Ron van Riemsdijk die nog slechts zijdelings bij Van Riemsdijk Rotterdam is betrokken, heeft enkele jaren geleden een belang genomen in Holland Composite Industrials in Lelystad. Dit bedrijf levert niet alleen de composieten aan de fabriek in Rotterdam, maar is inmiddels ook actief in grootschalige projecten zoals de productie van in kleurige composieten vervaardigde huisvestingseenheden voor studentenbewoning. Een grote internationale klus was de productie van drie structurele en meervoudig gekromde dakdelen ter grootte van 50 tot 60 meter die afgelopen november in de vorm van een reusachtige duif op het Rabin Center in Tel Aviv werden geplaatst. Het dak werd in onderdelen in Nederland gemaakt, naar Israël gevaren en op de plaats van bestemming gemonteerd.
Intussen gaan de ontwikkelingen bij Van Riemsdijk Rotterdam door.
Deze zomer start het bedrijf met de productie van containers voor TNT en pallets voor meerdere Aziatische luchtvaartmaatschappijen. Verder wordt er wederom een serie paardenstallen afgeleverd. Voor de Spaanse luchtmacht bouwt Van Riemsdijk Rotterdam brandwerende containers, opgebouwd vanuit productietechnieken van eveneens door VRR geproduceerde crew rest containers voor het gebruik in Airbus A330 of A340 toestellen. "Een van de eisen is," legt Van Riemsdijk uit, "dat de panelen de passagiers binnen de container gedurende vier minuten tegen een hitte van duizend graden Celsius kunnen beschermen. Boven de container bevinden zich zitplaatsen. De passagiers kunnen via een trapje naar het lower deck. Tijdens lange intercontinentale vluchten kunnen zij daar op bedden uitrusten. Hetzelfde model kan ook als omhulling van vracht op het bovendek van een Boeing 707 worden gebruikt. Het is een multifunctioneel concept dat in het kader van vredesmissies zowel voor passagiers als vracht kan worden toegepast."

Produceren voor Airbus
Een detail dat je bijna zou vergeten is dat vrijwel alle glazen wasinstallaties van de hoge gebouwen op Schiphol van Van Riemsdijk Rotterdam zijn. Behalve containers en pallets worden er ook constructies voor de utiliteitsbouw en scheepvaart gemaakt. Opvallend genoeg blijkt dit middelgrote bedrijf waar nauwelijks personeelsverloop is en verschillende medewerkers al bijna veertig jaar in dienst zijn, met de nieuwe en gecompliceerde ontwikkelingen in de vliegtuigbouw mee te gaan. Een voorbeeld uit het verleden is de met rollerbed uitgeruste structurele vloeren die ten behoeve van Fokker 50's en 60's worden gemaakt.
Nog opvallender is de rol die Van Riemsdijk Rotterdam rond de productie van de Airbus A380 speelt. Het bedrijf maakt onder andere in grootte variërende boxen die permanent geïnstalleerd worden voor het vervoer van gereedschap of algemene zaken zoals engine covers en gereedschappen.
De Airbus A380 wordt geassembleerd in Toulouse, maar het interieur wordt afgebouwd in Hamburg. Voor de tussenvlucht van dit nog kale vliegtuig heeft Van Riemsdijk Rotterdam een set rails ontwikkeld. Zolang het toestel nog niet klaar is, kan daar overheen worden gelopen. In 2003 kondigde Airbus Industries aan het aantal leveranciers van materialen en onderdelen voor de bouw van haar vliegtuigen fors te zullen inkrimpen. Een gevoel van trots kan Van Riemsdijk niet onderdrukken. "Tot onze blijdschap mogen we constateren dat we het als bedrijf ook bij Airbus goed doen. We mogen producten blijven leveren."


Want to know more?

VRR.aero uses cookies to improve your experience. VRR.aero is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. More information Accept